Välkommen till Easypic

Det som händer och sker på internet är inte alltid lätt att följa. Framför allt inte när det kommer till media och bilder. Det händer galet mycket varje dag. Det är svårt att hänga med i buzzet då det dagligen pumpas ut stora mängder bilder och information. Det gäller som mottager (ofrivilligt eller ej) att sålla och dela in all denna information i olika fack, helt enkelt att begränsa och strukturera. Det går inte processa hela detta informationsflöde som varje dag växer på internet.

Ni som använder internet dagligen inser och reflekterar kanske inte alltid vad detta informationsflöde innebär. Vad är viktigt och vad är inte viktigt? Vad är trovärdigt och inte trovärdigt? I takt med Internet vuxit fram och blivit det självklara valet för information sökandet har också behovet att kunna strukturera information blivit mer påtagligt. Oavsett vilka hemsida man besöker så möts man av stora mängder information.

Denna hemsidan handlar dock primärt om bilder och mediehantering, som ingår i det här informationsflödet. Det händer också förstås att andra ämnen i form av artiklar berörs. Bilder  och media är förstås ett enormt brett område och inget man kan sätta fingret på direkt utan här kommer finns artiklar som berör detta området på olika sätt. De berör olika aspekter inom detta området som skiljer sig mycket men då med den gemensamma nämnaren som är just bilder och media. Kommer även finnas en del tips till hemsidor inom nischen som anses relevanta och trovärdiga.